Innhold
1
Våre dugnader

Dugnad - vaktlister

Dugnadslister sesong 2017/2018 (oppdatert 23.11.2017):

instruks kioskvakt torsdager/søndager - merk kontakt Svein-Erik og ikke Per Victor...

instruks sikkerhetsvakter / banevert - tirsdager og torsdager - merk oppmøte kl.17.30 - husk å få nøkkel

vaktliste tilsynsvakter tirsdager og torsdager- oppdatert 29.12.17.
I tilfelle ispiggere kommer på tirsdager, så går ispiggere på is ca kl.19, og kjegler blir stående til kl.20. 

liste kioskvakt søndager, kafe på tirsdager og evt kveldsmat på torsdager - oppdatert 29.12.17
Noter datoene! Ved bytte er det viktig at Svein Erik får beskjed (mob. 9019 0642).

Se forøvrig vårt årshjul/kalender for tidspunkter om dugnader og vakter.

 

 

 I fokus